پذيرندگان محترم كارتخوان شركت كارت اعتباري ايران‌كيش (سهامي عام)

ضمن ابراز افتخار از حضور شما در شبكه پذيرندگي اين شركت، جهت حفظ امنيت و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي، موارد ذيل را به استحضار مي‌رساند: حسب دستورالعمل بانك مركزي ج.ا.ا و شركت الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك)، رعايت تمامي موارد مندرج در «قرارداد عضويت در شبكه پذيرندگي» شركت كارت اعتباري ايران‌كيش (سهامي عام)، توسط جنابعالي حين استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان الزامي مي‌باشد، لذا، پس از ابلاغ و درج مفاد «قرارداد عضويت در شبكه پذيرندگي» در وب‌سايت رسمي شركت به نشاني www.kiccc.com رعايت تمامي موارد مندرج در آن لازم الاتباع و لازم‌الاجرا مي‌باشد. شركت شاپرك هيچ نماينده يا كارشناسي براي تعويض، تعمير يا جمع‌آوري پايانه‌هاي فروش به واحدهاي صنفي و دارندگان نمي‌فرستد. تنها نمايندگان شركت ايران‌كيش كه پايانه فروش را در اختيار صاحب فروشگاه قرار داده‌اند، مجاز به بازديد و در صورت نياز تنظيم و رفع عيب اين دستگاه‌ها هستند بنابراين از در اختيار گذاشتن دستگاه به كساني كه خود را كارشناس شاپرك يا بانك مركزي يا بانك مربوط به حساب معرفي مي‌كنند خودداري فرماييد. نمايندگان شركت پيش از هرگونه دسترسي و استفاده از دستگاه كارتخوان بايد كارت شناسايي خود را ارايه نمايند. براي رفع اشكالات دستگاه كارتخوان نيازي به استفاده از كارت، شماره كارت، رمز اول و دوم كارت و نظاير آن نيست، لذا، از ارايه هرگونه اطلاعات مالي و بانكي خود به نيروي پشتيبان اجتناب نماييد. حسب اعلام بانك مركزي ج.ا.ا. توصيه مي‌شود كه به جز ورود رمز، كليه عمليات مربوط به خريد از قبيل كشيدن كارت، ثبت مبلغ، اخذ رسيد و گرفتن موجودي را شخصا انجام دهيد. پشتيباني دستگاه‌هاي كارتخوان، معرفي طرح‌ها و موارد امنيتي دستگاه‌ها فقط از طريق نيروهاي پشتيبان شركت ايران‌كيش، سايت اين شركت و ارسال پيامك به اطلاع پذيرندگان محترم مي‌رسد. ريزتراكنش‌هاي شاپركي بر مبناي كارت و پايانه فروش در سايت شركت به آدرس www.kiccc.com قسمت خدمات (سامانه نمايش تراكنش‌هاي شاپركي) قابل مشاهده و دريافت مي‌باشد. پايانه‌هايي كه در ماه كمتر از 20ميليون ريال تراكنش داشته باشند غيرفعال و جمع‌آوري مي‌گردند. پذیرنده محترم، به منظور حصول اطمینان از هویت نیروی پشتیبان مراجعه کننده، می توانید با شماره 85949 تماس گرفته و با اعلام کد شناسایی ایشان از عضویت وی در شرکت کارت اعتباری ایران کیش اطمینان حاصل نمایید.

مطالب مرتبط